Máy cắt vải công nghiệp [JSYY2] – MÁY CẮT LIÊN TỤC ĐIỀU KHIỂN BẰNG MÁY TÍNH

Máy cắt vải công nghiệp [JSYY2]

MÁY CẮT LIÊN TỤC ĐIỀU KHIỂN BẰNG MÁY TÍNH (có thể xoay chuyển 360 độ và tự động cung cấp nguyên liệu)

  • TỰ ĐỘNG CẤP NGUYÊN LIỆU
  • TỰ ĐỘNG CẮT LIÊN TỤC
  • CÓ THỂ ĐỒNG THỜI CẮT ĐƯỢC NHIỀU LỚP
  • SẮP KHUÔN TỰ ĐỘNG CAD
  • ĐIỀU KHIỂN BẰNG VI TÍNH THÔNG QUA PLC
  • VẬN HÀNH AN TOÀN PHÙ HỢP VỚI CHỨNG NHẬN CE

XEM THÊM