Máy cán nóng PUR (không dung môi) XLL-H518-K001 PUR

Thích hợp để cán màng dệt, sản phẩm không dệt, TPU, PE, PTFE, vải không dệt và da nhân tạo.

Ngành công nghiệp ô tô : trang trí trần xe, trụ cửa, cán lớp vải tấm cửa xe …

ngành công nghiệp quần áo : thể thao ngoài trời, quần áo ngụy trang quân sự ngoài trời, quần áo cứu hỏa và cảnh sát, quần áo y tế và sức khỏe, đồ lót, quần áo giữ nhiệt, quần áo chống lạnh và các chức năng khác quần áo …

Chăm sóc y tế và sức khỏe: quần áo y tế, quần áo bảo hộ … vật liệu lọc: xử lý màng PTPE, PE, dùng để lọc nước thải và lọc không khí …

ngành sản xuất giày: vải giày, đế lót giày …