Máy Làm Mũ [LZ-1-D4]

Máy Làm Mũ [LZ-1-D4] là một chiếc máy có thể thực hiện ba chức năng là uốn, ép phần trước và ủi, phù hợp cho việc sản xuất đơn hàng nhỏ hoặc trong phòng mẫu, cửa hàng …

Xem thêm